กองการต่างประเทศ สป.พม. รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ธันวาคม 2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ว
ิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ธันวาคม 2562

เพื่อปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 63 – 30 ก.ย. 63
โดยสามารถส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ foreignaffairmso@gmail.com

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
https://www.m-society.go.th/home.php หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

หรือ Facebook Fanpage กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
https://www.facebook.com/MSDHSForeignAffairsDivision

หรือ ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและใบสมัคร.pdf

Share

การประชุมอนุกรรมการสารัตถะ ครั้งที่ 1 มี.ค. 2562

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

โดยมีระเบียบวาระสำคัญในการพิจารณา ประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ร่วมหารือความคืบหน้าการผลักดันเอกสารผลลัพธ์สำคัญสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และครั้งที่ ๓๕ รวมถึง พิจารณายกร่างระเบียบวาระการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ มีคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะฯ และผู้แทน รวม ๔๐ คน จาก ๒๑ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม

Share

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยจึงขอประกาศรายชื่อตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะแจ้งผู้สอบได้มารายงานตัว ในกรณีที่ผู้สอบได้ ไม่มารายงานตัวจะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองตามลำดับที่ประกาศ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ลิ้งค์และ QR code ด้านล่างที่ขึ้นอยู่นี้ https://goo.gl/GxZxGh

Share