ประชาสัมพันธ์ กระทรวงกิจการเยาวชนและกีฬาราชอาณาจักรบาห์เรนได้ประกาศเชิญชวนให้ประเทศและองค์กรต่างๆ เสนอชื่อผู้รับรางวัล King Hamad Youth Empowerment Award to Achieve the SDGs ครั้งที่ ๓ เพื่อสนับสนุนบทบาทของเยาวชนและผู้สนับสนุนเยาวชนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นข้อริเริ่มของราชอาณาจักรบาห์เรนในช่วงการประชุม United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Youth Forum เมื่อปี ๒๕๖๐ โดยในปีนี้คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับโครงการที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://kinghamadaward.com

Share