ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ในฐานะผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (สิ้นสุด 6 ตุลาคม 2566)
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2563
– สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

 

Share