วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้ นางสาววิมลรัตน์ รัชชุกูล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และ นายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมืออาเซียน กองการต่างประเทศ สป.พม. เป็นผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 3 ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 เนื่องในวาระครบรอบ 53 ปีการก่อตั้งประชาคมอาเซียน และครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และปีแห่งอัตลักษณ์อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งประชาคมอาเซียน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในชุดอัตลักษณ์อาเซียน การสาธิตอาหารจานเด่นจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการสาธิตการทำอาหารจานเด่นของประเทศไทย