วันที่ 29 มิถุนายน 2563เวลา 13.00 – 21.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ผู้แทนกองการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings สำหรับการประชุม UN Habitat Executive Board ซึ่งมี UN-Habitat สำนักงานใหญ่ ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ระหว่างเวลา 9.00- 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 193 ประเทศ