กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยจึงขอประกาศรายชื่อตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะแจ้งผู้สอบได้มารายงานตัว ในกรณีที่ผู้สอบได้ ไม่มารายงานตัวจะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองตามลำดับที่ประกาศ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ลิ้งค์และ QR code ด้านล่างที่ขึ้นอยู่นี้ https://goo.gl/GxZxGh