กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการต่างประเทศ อาคาร ซี พี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  หรือสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ foreignaffairmso@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 202 9095  สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ และสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์และQR code ด้านล่าง

https://goo.gl/LK19FC (รายละเอียดการรับสมัคร) และ https://goo.gl/hZ7 (ใบสมัคร)