ประกาศรับสมัครงาน

        กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑


ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป                              จำนวน ๑ อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                  จำนวน ๓ อัตรา

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์                                  จำนวน ๓ อัตรา

 

กำหนดการรับสมัคร:      

รับสมัคร: ๑๓ กรกฎาคม – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์: ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐


 

ประกาศรับสมัคร : Download here

ใบสมัคร : 1.Application form (PDF)    2. Application form (Word)