1. สิ่งที่คนไทยได้รับจากการดำเนินงานภายใต้สาขาการศึกษา

 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

2. สิ่งที่คนไทยได้รับจากการดำเนินงานสาขาวัฒนธรรม

 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

3. สิ่งที่คนไทยได้รับจากการดำเนินงานภายใต้สาขาแรงงาน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

4. สิ่งที่คนไทยได้รับจากการดำเนินงานภายใต้สาขาการจัดการภัยพิบัติ      

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

5. สิ่งที่คนไทยได้รับจากการดำเนินงานภายใต้สาขาสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

6. กระบวนการทำงานและจัดการปัญหาแรงงาน และแนวทางการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

7. สถานการณ์ปัญหาและการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย ณ เกาะอัมบน ตวน และเบนจิน่า ประเทศอินโดนีเซีย

 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่