ความคืบหน้าโครงการ : TRF-ASEAN Research Forum ครั้งที่ 5 “จับตาเศรษฐกิจ CLMV และประเด็นวิจัย”
ความคืบหน้าอาเซียน : การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29
สถานการณ์ชาติอาเซียน
บทความประจำฉบับ : วัฒนธรรมร่วมอาเซียนบนหนทางสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได
บทความคัดสรร : วัฒนธรรมร่วมและภูมิศาสตร์ร่วม:อัตลักษณ์และความตระหนักรู้ร่วม ของอาเซียนมีจริงหรือ?

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ที่มา : โครงการ “จับตาอาเซียน” (ASEAN Watch)