ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองการต่างประเทศ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.foreignaffairs.m-society.go.th
และช่องทางผ่าน Social Media ได้ที่ www.facebook.com/MSDHSForeignAffairsDivision/
และ https://twitter.com/MSDHSFAD

 

และสามารถติดตามผ่าน Android App