กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยจึงขอประกาศรายชื่อตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะแจ้งผู้สอบได้มารายงานตัว ในกรณีที่ผู้สอบได้ ไม่มารายงานตัวจะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองตามลำดับที่ประกาศ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ลิ้งค์และ QR code ด้านล่างที่ขึ้นอยู่นี้ https://goo.gl/GxZxGh

Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่มารายงานตัวและไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภายในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ทั้งนี้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์(เฉพาะผู้ที่ได้ยื่นเอกสารการ สมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)นำเอกสารการสมัครฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศภายในวันที่ รายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วย สามารถตรวจสอบรายชื่อผู็มีสิทธิสัมภาษณ์ได้ที่ลิ้งค์และ QR code ด้านล่างที่ขึ้นอยู่นี้ 
https://goo.gl/qF1Mey

Share

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการต่างประเทศ อาคาร ซี พี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  หรือสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ foreignaffairmso@gmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 202 9095  สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ และสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ลิ้งค์และQR code ด้านล่าง

https://goo.gl/LK19FC (รายละเอียดการรับสมัคร) และ https://goo.gl/hZ7 (ใบสมัคร)

  

Share

กองการต่างประเทศ สป.พม. รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ธันวาคม 2562

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เปิดรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ว
ิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ธันวาคม 2562

เพื่อปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. 63 – 30 ก.ย. 63
โดยสามารถส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ทาง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ foreignaffairmso@gmail.com

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
https://www.m-society.go.th/home.php หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

หรือ Facebook Fanpage กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
https://www.facebook.com/MSDHSForeignAffairsDivision

หรือ ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครและใบสมัคร.pdf

Share